کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208967 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8208760 مزایده اتاق داخل اداره استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207729 مزایده اجاره ساختمان اداری استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8193997 مزایده ساختمان اداری بعثت استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191747 مزایده واگذاری به صورت اجاره مکان های مازاد بر نیاز استان تهران 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191543 مزایده اجاره ساختمان اداری استان تهران 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191527 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/04/17 رجوع به آگهی
8186030 مزایده واگذاری بصورت اجاره پلاک 27 استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8185469 مزایده واگذاری بصورت اجاره مکان های مازاد پلاک 35-37 استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8180082 مزایده واگذاری بصورت اجاره پلاک 27 استان تهران 1403/04/13 رجوع به آگهی
8177124 مزایده واگذاری بصورت اجاره مکانهای مازاد بر نیاز - پلاک 37-35 استان تهران 1403/04/13 رجوع به آگهی
8114478 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/03/29 رجوع به آگهی
8103360 مزایده اجاره مغازه جنب آتش نشانی استان تهران 1403/03/26 رجوع به آگهی
7990148 مزایده واگذاری شامل سه مورد فروشگاه لوازم خانگی - اداری- فروشگاه لوازم التحریر- مغازه استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7984879 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7975363 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7912683 مزایده رستوران سنتی درکه استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7912592 مزایده اجاره مکان های مازاد - رستوران سنتی استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7897979 مزایده اجاره مکان های مازاد - رستوران سنتی استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7897688 مزایده اجاره مکان های مازاد - رستوران سنتی استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14