مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام ضایعاتی حاصل از فرآیند خط تولیدی خود ـ 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۷ 1400/12/10 1400/12/17
مزایده فروش یک دستگاه پرس هیدرولیک 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه پرس هیدرولیک 630 تنی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید خود 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۷ مازاد 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 407 مازاد بر نیاز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 407 مازاد 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۷ 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی و ضایعات غیر تولیدی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی و فروش ضایعات غیرتولیدی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۷ مازاد بر نیاز خود 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو پژو 407 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 407 مازاد بر نیاز 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی و قراضه آهنی پرسی 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعاتی ذوبی 1400/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ذوبی 1400/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی و ضایعات غیرتولیدی 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11