مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری و حراست، حفاظت و نگهداری از بوستان بانوان و بهره برداری مرکز مهارت آموزی 1399/06/19 رجوع به آگهی
بهره برداری و حراست، حفاظت و نگهداری از بوستان 1399/06/17 رجوع به آگهی
احداث و بهره برداری از شهربازی بوستان 1399/06/16 رجوع به آگهی
احداث و بهره برداری از شهربازی بوستان 1399/06/05 رجوع به آگهی
بهره برداری و حراست، حفاظت و نگهداری از بوستان بانوان و بهره برداری مرکز مهارت آموزی 1399/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و حراست، حفاظت و نگهداری از بوستان و بهره برداری مرکز مهارت آموزی 1399/05/21 رجوع به آگهی
تجهیز و بهره برداری از گلخانه بوستان 1399/05/16 رجوع به آگهی
فراخوان دعوت به مشارکت در بازسازی، تجهیز و بهره برداری از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی، طراحی... 1399/04/30 1399/05/05
واگذاری احداث و بهره برداری از شهربازی 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ موتورسیکلت و بهره برداری از مدیریت و ساماندهی وانت بار و چرخ دستی 1399/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10