کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8123910 مزایده 8 عنوان شامل: انواع آهن آلات - پیچ و مهره و وینچ - انواع سیم آلومینیوم بدون روکش - - انواع سیم آلومینیوم روکش دار - انواع کابل آلومینیومی - انواع کابل خودنگهدار و.. استان همدان 1403/03/30 رجوع به آگهی
8122162 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع شینه مسی استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122159 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع پایه سیمانی استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122155 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع برقگیر و کات اوت استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122154 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع سیم آلومینیوم روکش دار-انواع کابل آلومینیومی-انواع کابل خودنگهدار استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122149 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع سیم آلومینیوم بدون روکش استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122147 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع چراغ خیابانی(تعدادتقریبی2370دستگاه باتوانهای مختلف) استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122145 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع لامپ LED (تعدادتقریبی 64000عددباتوانهای مختلف) استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8122142 مزایده فروش انواع لوازم وتجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق - انواع آهن آلات- پیچ و مهره و وینچ استان همدان 1403/03/30 1403/04/06
8114735 مزایده 8 عنوان شامل: انواع آهن آلات - پیچ و مهره و وینچ - انواع سیم آلومینیوم بدون روکش - - انواع سیم آلومینیوم روکش دار - انواع کابل آلومینیومی - انواع کابل خودنگهدار و.. استان همدان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8087712 مزایده مساحت داخلی حدود 185 متر مربع Lیک طبقه ساختمان به شکل و بالکن نیم طبقه با مساحت مفید 100 متر مربع استان همدان 1403/03/22 1403/03/24
7926224 مزایده فروش70000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط استان همدان 1403/02/17 1403/02/23
7926220 مزایده فروش انواع سیم مفتول مسی اسقاط - به مقدار 70000 کیلوگرم استان همدان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7920944 مزایده فروش انواع سیم مفتول مسی استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7744295 مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ حدوداً 80 متر مربع استان همدان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7245720 مزایده فروش انواع سیم مفتول مسی که به صورت اسقاط استان همدان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7243725 مزایده فروش 50000 کیلوگرم انواع سیم مفتول مسی اسقاط استان همدان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7241236 مزایده فروش انواع سیم مفتول مسی که به صورت اسقاط استان همدان 1402/08/06 رجوع به آگهی
6640346 مزایده 70000کیلوگرم انواع سیم مفتول مسی اسقاط استان همدان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6568587 مزایده فروش انواع آهن آلات- وینچ و پیچ و مهره - انواع سیم آلومینیوم بدون روکش - انواع سیم آلومینیوم روکش دار-انواع کابل و کابلشو آلومینیومی-انواع کلمپ کابل خودنگهدار - انواع کلید فیوز و کلید اتومات... استان همدان 1402/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7