کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8004574 مزایده شیشه و جعبه نوشابه - شیشه و جعبه نوشابه استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004282 مزایده بشکه ضایعاتی درجه 2 - بشکه درجه 2 استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004177 مزایده سنگ فرز اسقاطی - سنگ فرز اسقاطی استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004174 مزایده کولر گازی پنجره ای و کمپرسور اسپیلت اسقاطی - کولر گازی پنجره ای و کمپرسور اسپیلت اسقاطی استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004173 مزایده ضایعات استنلیس استیل - ضایعات استنلیس استیل استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004172 مزایده ضایعات نوار عایق بندی - ضایعات نوار عایق بندی استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004171 مزایده ضایعات لاستیگ پیگ - ضایعات لاستیگ پیگ استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004170 مزایده ضایعات چوب - ضایعات چ استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004168 مزایده کاغذ باطله - کاغذ باطله استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004167 مزایده ضایعات لاستیک خودرو - ضایعات لاستیک خودرو استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004166 مزایده ضایعات پلاستیک - ضایعات پلاستیک استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004160 مزایده ضایعات لوازم مخابراتی - ضایعات لوازم مخابراتی استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004159 مزایده ضایعات آلومینیوم - ضایعات آلومینیوم استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
8004156 مزایده ضایعات کابل - ضایعات کابل استان تهران 1403/02/31 1403/03/05
7990578 مزایده آلومینیوم-کابل- بشکه ضایعاتی- لوازم مخابراتی- پلاستیک- شیشه و جعبه نوشابه- چوب- لاستیک- کاغذ باطله- نوار عایق بندی- لاستیگ پیگ – سنگ فرز- استنلیس استیل- کولر گازی و کمپرسور اسپیلت استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7837929 مزایده شیشه و جعبه نوشابه استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837926 مزایده ضایعات لاستیک پیگ استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837193 مزایده ضایعات لوازم مخابراتی استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837157 مزایده ضایعات استنلیس استیل استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837156 مزایده کولر گازی پنجره ای و کمپرسور اسپیلت اسقاطی استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7