کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8005975 مزایده مشارکت در کشت بیست هکتار ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/31 1403/03/07
7969276 مزایده مرحله دوم فروش پس بوجار جو و گندم ایستگاه گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/25 1403/02/30
7968777 مزایده مرحله دوم فروش پس بوجار جو و گندم ایستگاه گچساران - پس بوجار گندم استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/25 1403/02/30
7929277 مزایده اجاره دو هکتار باغ نارنج استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/18 1403/02/24
7927030 مزایده واگذاری مشارکت در کشت پانزده هکتار ذرت علوفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/17 1403/02/23
7916132 مزایده مراتع و پس پرای ایستگاه تحقیقات چم خانی 85 هکتار و مراتع مارکون200هکتار استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/13 رجوع به آگهی
7913357 مزایده اجاره سوله پرورش گاو، پرورش مرغ، پرورش گوسفند ، انبار علوفه و منازل مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/02/12 رجوع به آگهی
7500855 مزایده اجاره مجتمع پرورش و پروار بندی دام سوله پرورش دام و تاسیسات پروار بندی و جمع آوری علوفه و ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/10/13 رجوع به آگهی
7214254 مزایده اجاره 40 هکتار از اراضی کشاورزی دیم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/29 رجوع به آگهی
7167529 مزایده فروش حدود تقریبی سه هزار و پانصد کیلو گرم لوبیای قرمز و شش هزار کیلیو گرم لوبیای چیتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/17 رجوع به آگهی
7167512 مزایده فروش حدود تقریبی سه هزار و پانصد کیلو گرم لوبیای قرمز و شش هزار کیلیو گرم لوبیای چیتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/17 رجوع به آگهی
7058630 مزایده اجاره چهل هکتار از اراضی ایستگاه منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/28 رجوع به آگهی
7045129 مزایده فروش حدود تقریبی 4500 کیلو گرم جو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/22 رجوع به آگهی
7008357 مزایده اجاره سوله به متراز 680 متر مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/14 رجوع به آگهی
6964564 مزایده اجاره سوله پروش گوسفند و پرواربندی ایستگاه چم خانی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/05 رجوع به آگهی
6963803 مزایده فروش حدود تقریبی 4500 کیلو گرم جو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/05 رجوع به آگهی
6933097 مزایده مشارکت در کاشت داشت و برداشت گندم و جو پرورشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/30 1402/06/02
6801955 مزایده اجاره یک باب سوله پرورش مرغ گوشتی ایستگاه تحقیقات استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/25 رجوع به آگهی
6619717 مزایده اجاره مراتع ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/13 رجوع به آگهی
6558884 مزایده مشارکت در کشت ذرت هیبرید به میزان بیست هکتار در پردیس تحقیقات و آموزش استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/02/28 1402/03/04
صفحه 1 از 7