کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8199306 مزایده اجاره بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک استان خراسان رضوی 1403/04/18 1403/04/27
8198957 مزایده اجاره بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (مرحله اول ) استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/27
7831099 مزایده واگذاری اجاره محل فروشگاه استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/25
7830017 مزایده اجاره پارکینگ مجتمع تجاری استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/25
7807956 مزایده اجاره پارکینگ مجتمع تجاری استان اصفهان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807939 مزایده اجاره محل فروشگاه استان اصفهان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807543 مزایده اجاره پارکینگ مجتمع تجاری استان اصفهان 1403/01/16 1403/01/25
7807531 مزایده اجاره محل فروشگاه استان تهران 1403/01/16 1403/01/25
7632374 مزایده واگذاری بهره برداری از تعداد 45 دستگاه اتوبوس واحد شهری (33 دستگاه قدیمی و 12 دستگاه جدید) برای مدت یکسال به صورت اجاره استان اصفهان 1402/11/15 1402/11/15
7631877 مزایده فروش گذر متروکه استان اصفهان 1402/11/15 1402/11/15
7631463 مزایده فروش گذر متروکه استان اصفهان 1402/11/15 1402/11/15
7594770 مزایده واگذاری زمین استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7594649 مزایده فروش زمین مساحت عرصه : 25.49 استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7593367 مزایده فروش گذر متروکه استان اصفهان 1402/11/08 1402/11/15
7593360 مزایده فروش گذر متروکه استان اصفهان 1402/11/08 1402/11/15
7592767 مزایده اجاره واگذاری بهره برداری از تعداد 45 دستگاه اتوبوس واحد شهری (33 دستگاه قدیمی و 12 دستگاه جدید) استان اصفهان 1402/11/08 1402/11/15
7570645 مزایده فروش گذرمتروکه استان اصفهان 1402/11/01 1402/10/24
7570307 مزایده فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی 2/12983 استان اصفهان 1402/11/01 1402/11/24
7530091 مزایده اجاره مجموعه ورزشی مدیریت بحران استان اصفهان 1402/10/20 1402/10/20
7523972 مزایده اجاره محل پارکینگ استان اصفهان 1402/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30