مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده دریافتفروش تقریبی 30 تن آهن آلات 1399/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن آلات 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن آلات 1399/11/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن الات 1399/11/09 1399/11/12
مزایده حراج تقریبی 30 تن آهن آلات 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات واقع در ساختمان منطقه 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه کپی و تنقلات 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده غرفه کپی و تنقلات 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات 1399/10/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین 1399/07/09 1399/07/14
مزایده - اجاره یک قطعه زمین - متراژ زیر بنا 2175 متر مربع - اجاره یک قطعه زمین - متراژ زیربنا 4608/068 متر مربع 1399/04/23 1399/04/30
مزایده ساختمان خوداشتغالی جهت اشتغالزایی 1399/03/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1398/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1398/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان جهت خود اشتغال زایی 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9