مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- اجاره یک قطعه زمین - متراژ زیر بنا 2175 متر مربع - اجاره یک قطعه زمین - متراژ زیربنا 4608/068... 1399/04/23 1399/04/30
ساختمان خوداشتغالی جهت اشتغالزایی 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1398/12/17 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان خود اشتغالی 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان جهت خود اشتغال زایی 1398/11/07 رجوع به آگهی
قلعه بادی بوستان 1398/11/07 رجوع به آگهی
ساختمان جهت خود اشتغال زایی 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری قلعه بادی بوستان 1398/11/05 رجوع به آگهی
قلعه بادی بوستان 1398/10/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16