کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6290381 مزایده محل غرفه فروش تنقلات و استقرار دستگاه کپی استان فارس 1401/11/27 1401/12/07
6018312 مزایده واگذاری قلعه بادی بوستان با متراژ زیربنای 180 متر مربع استان فارس 1401/09/15 رجوع به آگهی
6005567 مزایده واگذاری قلعه بادی بوستان با متراژ زیربنای 180 متر مربع به صورت اجاره استان فارس 1401/09/12 رجوع به آگهی
5863867 مزایده واگذاری قلعه بادی بوستان با متراژ زیربنای 180 متر مربع استان فارس 1401/08/04 رجوع به آگهی
5841390 مزایده واگذاری قلعه بادی بوستان استان فارس 1401/08/01 1401/08/16
5637350 مزایده بهره برداری از مکان قلعه بادی ترامپولین قطار کودک ماشین برقی استان فارس 1401/06/08 1401/06/14
5603852 مزایده بهره برداری از مکان قلعه بادی ترامپولین قطار کودک ماشین برقی استان فارس 1401/05/30 1401/06/14
5247714 مزایده اجاره مجموعه اسب دوانی پارک استان فارس 1401/03/04 رجوع به آگهی
5241501 مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن آلات استان فارس 1401/03/03 رجوع به آگهی
5232731 مزایده اجاره مجموعه اسب دوانی پارک استان فارس 1401/03/01 رجوع به آگهی
4871280 مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات استان فارس 1400/11/21 رجوع به آگهی
4862201 مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات استان فارس 1400/11/19 رجوع به آگهی
4165389 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان فارس 1400/05/06 رجوع به آگهی
4156662 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان فارس 1400/05/02 رجوع به آگهی
3652349 مزایده دریافتفروش تقریبی 30 تن آهن آلات استان فارس 1399/11/29 رجوع به آگهی
3639528 مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن آلات استان فارس 1399/11/26 رجوع به آگهی
3592170 مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن آلات استان فارس 1399/11/11 رجوع به آگهی
3588363 مزایده فروش تقریبی 30 تن آهن الات استان فارس 1399/11/09 1399/11/12
3583227 مزایده حراج تقریبی 30 تن آهن آلات استان فارس 1399/11/08 رجوع به آگهی
3531599 مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات واقع در ساختمان منطقه استان فارس 1399/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10