مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۲۵۰ تن چوب سوزنی برگ قطر ۱۲ سانتی متر به بالا 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش چوب سوزنی برگ قطر 12 سانتی متر به بالا 1399/06/11 1399/06/17
فروش 215 تن کاتین مخلوط قطر 12 سانتی متر به بالا و 79 تن هیزم مخلوط زیر قطر 12 سانتی متر از گونه های... 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش 500 تن گرده بینه سوزنی برگ قطر 30 سانتی متر به بالا 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش 1500 تن چوب سوزنی برگ و 200 تن هیزم سوزنی برگ 1399/05/04 1399/05/08
فروش 900 تن چوب از گونه صنوبر 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش 1500 تن چوب سوزنی برگ 1399/02/09 1399/02/14
فروش 600 تن چوب سوزنی برگ از قطر 10 سانتی متر به بالا 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش 1000 تن چوب سوزنی برگ و 150 تن چوب صنوبر از قطر 10 سانتی متر به بالا و 100 تن هیزم ( صنوبر و سو... 1398/11/17 رجوع به آگهی
فروش کاتین صنوبر 1398/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5