کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8040979 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن همایش استان تهران، استان کرمانشاه 1403/03/09 1403/03/17
8038720 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن همایش استان تهران، استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/17
8029472 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن استان تهران، استان کرمانشاه 1403/03/07 1403/03/17
7814265 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های چند منظوره بدنسازی تنیس روی میز تیراندازی و رزمی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی استان تهران، استان کرمانشاه 1403/01/19 1403/01/30
7472983 مزایده واگذاری بهره برداری از باشگاه بدنسازی استان تهران، استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7367207 مزایده واگذاری بهره برداری از باشگاه بدنسازی موسسه فرهنگی استان کرمانشاه، استان تهران 1402/09/04 1402/09/12
7363283 مزایده واگذاری بهره برداری از باشگاه بدنسازی استان کرمانشاه، استان تهران 1402/09/02 1402/09/12
7151376 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار و استخر برای مدت یک سال استان کرمانشاه، استان تهران 1402/07/12 1402/07/19
7117601 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار و استخر برای مدت یک سال استان کرمانشاه، استان تهران 1402/07/10 1402/07/19
7112633 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار و استخر برای مدت یک سال استان کرمانشاه، استان تهران 1402/07/09 1402/07/19
6994543 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار و استخر استان کرمانشاه، استان تهران 1402/06/13 1402/06/20
6989016 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار و استخر استان کرمانشاه، استان تهران 1402/06/12 رجوع به آگهی
6969930 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی استان کرمانشاه، استان تهران 1402/06/06 1402/06/13
4085275 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی استان کرمانشاه، استان تهران 1400/04/15 1400/04/26
3712612 مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی استان کرمانشاه، استان تهران 1399/12/16 1399/12/24
3699961 مزایده برون سپاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی استان کرمانشاه، استان تهران 1399/12/12 1399/12/24
2994791 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و سالن آمفی تئاتر استان کرمانشاه، استان تهران 1399/04/31 رجوع به آگهی
2994750 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار پذیرایی استان کرمانشاه، استان تهران 1399/04/31 رجوع به آگهی
2994710 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل استخر، سالن چند منظوره، سالن تنیس، سالن بدنسازی، سالن تیراندازی استان کرمانشاه، استان تهران 1399/04/31 1399/05/06
2988187 مزایده واگذاری جهت بهره برداری از تالار پذیرایی برای مدت دو سال استان کرمانشاه، استان تهران 1399/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4