کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8134455 مزایده اجاره یک هکتار گلخانه اسکلت فلزی به مساحت 1 هکتار استان کرمان 1403/04/03 1403/04/06
8134354 مزایده اجاره 10 هکتار از اراضی ستاد مرکز استان کرمان 1403/04/03 1403/04/06
7530178 مزایده واگذاری حق بهره برداری محصول خرما سال 1403 استان کرمان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7310398 مزایده واگذاری حق بهره برداری از محصول باغات مرکبات خود شامل ارقام مختلف پرتقال والنسیا و مارس ،ارلی نارنگی ،کینو گریپ فروت سفید و قرمز استان کرمان 1402/08/25 1402/08/29
7111738 مزایده واگذاری حق بهره برداری از محصول باغات مرکبات خود شامل ارقام مختلف پرتقال والنسیا و مارس ،ارلی نارنگی ،کینو گریپ فروت سفید و قرمز استان کرمان 1402/07/09 1402/07/17
6817159 مزایده اجاره یک هکتار گلخانه اسکلت فلزی برای کشت توت فرنگی استان کرمان 1402/04/28 رجوع به آگهی
6741325 مزایده اجاره یک هکتار گلخانه اسکلت فلزی برای کشت توت فرنگی استان کرمان 1402/04/10 رجوع به آگهی
6686161 مزایده اجاره زمین زراعی استان کرمان 1402/03/29 1402/04/05
5806386 مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی استان کرمان 1401/07/26 1401/08/03
5728478 مزایده حق بهره برداری از محصول باغات مرکبات استان کرمان 1401/07/06 1401/07/23
5497499 مزایده اجاره گلخانه یک هکتاری تجاری استان کرمان 1401/04/28 رجوع به آگهی
5436569 مزایده اجاره یک باب گلخانه به مساحت یک هکتار مرحله دوم استان کرمان 1401/04/13 رجوع به آگهی
5361759 مزایده اجاره یک باب گلخانه استان کرمان 1401/03/25 رجوع به آگهی
5356255 مزایده فروش محصول نخود استان کرمان 1401/03/24 رجوع به آگهی
4850504 مزایده فروش نهال مرکبات رقم و النسیا استان کرمان 1400/11/16 رجوع به آگهی
4652405 مزایده محصول خرما استان کرمان 1400/09/30 رجوع به آگهی
4651744 مزایده واگذاری حق بهره برداری از محصول باغات خرما خود شامل ۲۵۶۰ اصله خرمای مضافتی و حدود ۴۵۰ اصله سایر ارقام ( در کلکسیون های موجود در آموزش و تحقیقات ) استان کرمان 1400/09/30 رجوع به آگهی
4557865 مزایده مشارکت در تولید گندم در سطح 15 هکتار استان کرمان 1400/09/08 رجوع به آگهی
4352889 مزایده محصول مرکبات استان کرمان 1400/07/06 رجوع به آگهی
4351414 مزایده فرش محصول مرکبات استان کرمان 1400/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4