مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه سرپایی اورژانس 1399/07/08 1399/07/16
واگذاری داروخانه سرپایی اورژانس 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش یک خط تلفن همراه اول به شماره 09122423219 1399/05/08 رجوع به آگهی
- فروش سه خط تلفن همراه اول 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه سرپایی اورژانس 1399/02/31 1399/03/20
واگذاری محل فروشگاه و بوفه 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه و بوفه مرکز آموزشی و درمانی 1399/01/06 رجوع به آگهی
فروش 3 دستگاه زباله سوز اسقاطی 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش 8 سیم کارت دائمی همراه اول 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی 1398/03/19 1398/03/25
صفحه 1 از 6