مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره طبقه سوم مجتمع تجاری و خدماتی 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارک 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل وضع موجود سرویس بهداشتی با کاربری تجاری 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از زمین 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین واقع در شهرک صنعتی به متراژ 594 متر مربع 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از زمین 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از زمین در شهرک صنعتی به متراژ 1600 متر 1400/12/22 1400/12/26
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین به متراژ 594 متر مربع 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از زمین 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از زمین به متراژ 1600 متر مربع 1400/12/15 1400/12/26
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین های به متراژ 400 متر مربع جهت احداث کارگاه ساخت درب و پنجره دو جداره 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین به متراژ ۲۰۶۲ متر مربع 1400/12/05 1400/12/08
مزایده فروش قطعه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره به شرط تملیک به متراژ تقریبی 100 متر مربع 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از قطعه شماره 12 به مساحت 400 مترمربع 1400/12/02 1400/12/18
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین قطعه 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین های به متراژ 400 متر مربع جهت احداث کارگاه ساخت درب و پنجره دو جداره 1400/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9