مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
4736844 مزایده فروش مواد شیمیایی (سیمان حفاری و غیره) 1400/10/29 1400/11/06
4722904 مزایده فروش مواد شیمیایی (سیمان حفاری و غیره) 1400/10/25 1400/11/06
4695946 مزایده فروش انواع لوازم رایانه و اداری مستعمل و غیر قابل استفاده 1400/10/15 1400/10/22
4695495 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی 1400/10/14 1400/10/22
4689141 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی 1400/10/13 1400/10/22
4681604 مزایده فروش انواع لوازم رایانه و اداری مستعمل و غیر قابل استفاده 1400/10/11 1400/10/22
4481132 مزایده خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/08/18 رجوع به آگهی
4476024 مزایده 25 دستگاه خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/08/17 رجوع به آگهی
4470542 مزایده فروش خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/08/15 رجوع به آگهی
4171648 مزایده فروش 25 دستگاه خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/05/09 1400/05/20
4171639 مزایده فروش انواع تجهیزات مستعمل رایانه و شبکه 1400/05/09 رجوع به آگهی
4170817 مزایده فروش خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/05/09 رجوع به آگهی
3843277 مزایده فروش مواد شیمیایی (سیمان حفاری و غیره) 1400/02/16 رجوع به آگهی
3832297 مزایده فروش مواد شیمیایی (سیمان حفاری و غیره) 1400/02/12 رجوع به آگهی
3781848 مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاطی خانگی، اداری و صنعتی 1400/01/24 رجوع به آگهی
3770181 مزایده لوازم مستعمل و اسقاطی خانگی، اداری و صنعتی 1400/01/21 رجوع به آگهی
3729028 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی 1399/12/20 رجوع به آگهی
3726159 مزایده فروش انواع لوازم مستعمل و اسقاطی خانگی، اداری و صنعتی 1399/12/19 1399/12/27
3724616 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی 1399/12/19 1399/12/27
3712442 مزایده فروش انواع لوازم مستعمل و اسقاطی خانگی، اداری و صنعتی 1399/12/16 1399/12/27
صفحه 1 از 11