مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره رستوران 1397/05/16 رجوع به آگهی
اجاره رستوران 1397/04/26 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران 1397/03/19 رجوع به آگهی
تمدید مهلت اجاره مجموعه های ورزشی کارگران (سالن چند منظوره ورزشی کارگران و استخر) 1397/02/04 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران 1397/01/29 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران 1397/01/28 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران 1396/12/07 1396/12/12
اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران (سالن چندمنظوره ورزشی و چمن مصنوعی ) 1396/12/06 1396/12/12
اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی کارگران و یک باب سالن چند منظوره ورزشی 1396/10/14 رجوع به آگهی
اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و یکباب سالن چند منظوره 1396/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5