مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام ضایعات فلزی خود 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعات فلزی خود 1398/08/25 رجوع به آگهی
فروش یکباب منزل مسکونی 1397/11/15 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی 1397/10/13 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعات فلزی 1397/07/28 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی 1397/07/28 رجوع به آگهی
فروش ضایعات سیم مسی 1397/07/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات مس مازاد بر نیاز 1395/11/02 رجوع به آگهی
فروش 3 دستگاه خودرو سواری پیکان بنزین 1394/12/11 1394/12/13
فروش ضایعات مس - آهن - کالاهای فلزی و غیرفلزی مازاد 1394/11/10 1394/11/15
صفحه 1 از 3