مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 3 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1397/09/06 1397/09/12
اجاره یک قطعه زمین دولتی 1397/09/06 1397/09/12
واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی 1397/08/30 1397/09/12
فروش 3 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1397/08/30 1397/09/12
واگذاری تعداد دو قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی و درمانی 1397/08/27 1397/08/30
واگذاری تعداد دو قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی و درمانی 1397/08/22 1397/08/30
واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری خدماتی و رفاهی 1397/07/18 رجوع به آگهی
زمین دولتی با کاربری تجاری 1397/07/16 رجوع به آگهی
زمین دولتی با کاربری تجاری 1397/07/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1397/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5