کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8198968 مزایده اجاره باشگاه مردانه استان البرز 1403/04/18 1403/04/24
8198963 مزایده عمومی اجاره عطاری تره بار فاز 1 استان البرز 1403/04/18 1403/04/24
8110778 مزایده تجدید مزایده عمومی اجاره کیوسک ورودی شهر استان البرز 1403/03/27 1403/04/03
8109421 مزایده اجاره مجموعه ورزشی سالن فاز 4 به همراه سه باب تجاری استان البرز 1403/03/27 1403/04/03
8109179 مزایده تجدید مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 2 تره بار فاز 2 استان البرز 1403/03/27 1403/04/03
8109154 مزایده تجدید مزایده عمومی اجاره فضاهای تبلیغاتی سطح شهر مهستان استان البرز 1403/03/27 1403/04/03
7975336 مزایده عمومی اجاره کیوسک ضلع جنوبی میدان امام (ورودی شهر) استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7974056 مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 2 تره بار فاز 2 و غرفه شماره 16 تره بار فاز 3 استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7974055 مزایده عمومی اجاره باشگاه مردانه گلستان و باشگاه بانوان گلستان استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7974054 مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 2 تره بار فاز 2 و غرفه شماره 16 تره بار فاز 3 استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7974053 مزایده عمومی اجاره باشگاه مردانه گلستان و باشگاه بانوان گلستان استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7974052 مزایده عمومی اجاره استخر گلستان استان البرز 1403/02/26 1403/02/31
7839835 مزایده اجاره برکه استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
7838529 مزایده اجاره تلویزیون شهری استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837756 مزایده اجاره جمع آوری پسماند خشک از مبدأ استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
7702465 مزایده اجاره غرفه شماره 2 تره بار فاز 2 ، غرفه شماره 16 تره بار فاز 3 استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702389 مزایده اجاره غرفه مشاغل خدماتی تره بار فاز استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702386 مزایده اجاره جمع آوری پسماند خشک از مبدأ استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702373 مزایده اجاره هایپر مارکت استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7671544 مزایده اجاره برکه استان البرز 1402/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23