مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال اسقاطی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده سواری سمند خاکستری مدل 86 - سواری سمندنقره ای مدل 86 و ... 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1401/02/12 1401/02/15
مزایده اموال اسقاطی شهرداری 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری 1401/02/05 1401/02/07
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 99متر 12سانتی متر زمین 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین/ نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 91متر 49 سانتی متر 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 92متر 19 سانتی متر 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری تره بار 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاری اتاقک تجاری پارک 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تجاری 13 آبیدر تحلیل 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری قصابی تره بار 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری مرغ فروشی تره بار فاز 1 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری رستوران بلوک 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری شیرینی فروشی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه عطاری تره بار 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/01/31 1401/02/07
صفحه 1 از 14