کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6601609 مزایده عمومی خشکشویی تره بار فاز 3 استان البرز 1402/03/08 رجوع به آگهی
6600256 مزایده اجاره غرفه ها استان البرز 1402/03/08 رجوع به آگهی
6544285 مزایده 6 عنوان مزایده شامل: اجاره واحد های تجاری متراژ 35/28 مترمربع - 26/95 مترمربع - 11.50 مترمربع و.. استان البرز 1402/02/24 1402/02/27
6539763 مزایده 4 ردیف اجاره واحد تجاری استان البرز 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539756 مزایده اجاره غرفه استان البرز 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539703 مزایده اجاره سالن استان البرز 1402/02/23 رجوع به آگهی
6531011 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری و مسکونی استان البرز 1402/02/20 1402/02/23
6521629 مزایده 6 عنوان شامل اجاره واحد های تجاری متراژ 35/28 مترمربع - 26/95 مترمربع - 11.50 مترمربع و.. استان البرز 1402/02/18 1402/02/27
6521394 مزایده 4 عنوان واحدهای تجاری زمین شامل : گل فروشی میوه و تره بار فاز 1-3 - غرفه سبزی میوه و تره بار فاز 2 - زیر زمین تجاری فاز استان البرز 1402/02/18 1402/02/20
6514389 مزایده 9 عنوان مزایده شامل : زمین با کاربری مسکونی سطح 490 - زمین با کاربری تجاری شماره قطعه 270/1 استان البرز 1402/02/16 رجوع به آگهی
6507814 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری و مسکونی با کاربری های تجاری - مسکونی استان البرز 1402/02/14 1402/02/23
6506248 مزایده اجاره سبزی فروشی تره بار و زیرزمین تجاری استان البرز 1402/02/13 رجوع به آگهی
6506198 مزایده اجاره گل فروشی استان البرز 1402/02/13 رجوع به آگهی
6499668 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان البرز 1402/02/12 رجوع به آگهی
6452382 مزایده 5 عنوان شامل اجاره واحدهای تجاری استان البرز 1402/01/28 1402/01/31
6448893 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان البرز 1402/01/27 1402/01/30
6445754 مزایده اجاره غرفه های خرازی - نانوایی - لبنیات - آرایشگاه مردانه - سبزی آماده و ترشی تره بار فاز 3 استان البرز 1402/01/26 رجوع به آگهی
6440359 مزایده اجاره غرفه های سبزی-عطاری-شیرینی فروشی-سوپر گوشت-مطبخ-خشکبار تره بار فاز3 استان البرز 1402/01/24 رجوع به آگهی
6434729 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : 1- اتاقک جنب تجاری خیابان سرزمین 2- غرفه هایپر میوه تره بار فاز 1 3- جگر کی غار بدنه شهری 4- مجموعه ورزشی سالن تختی استان البرز 1402/01/22 1402/01/26
6434437 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان البرز 1402/01/22 1402/01/31
صفحه 1 از 20