مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان 1396/08/07 1396/08/21
بهره برداری از 11 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت بیلبورد - بهره برداری از طبقه اول فرهنگسرا با کاربری اموز... 1396/08/01 1396/08/14
واگذاری واحدهای اداری، تجاری، فرهنگی به صورت اجاره 1396/07/13 1396/07/17
واگذاری اجاره واحدهای اداری، تجاری، فرهنگی 1396/07/10 1396/07/17
اجازه بهره برداری از سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی 1396/06/22 1396/06/28
واگذاری اجاره بهره برداری از سالن ژیمناستیک 1396/06/19 1396/06/28
واگذاری اجاره ماهانه واحدهای اداری-تجاری 1396/06/09 1396/06/14
واگذاری اجاره ماهانه واحدهای اداری-تجاری 1396/06/08 1396/06/14
واگذاری اجازه بهره برداری از ( بخشی از طبقه همکف و طبقه اول) از فرهنگسرای خانواده 1396/06/08 1396/06/14
اجاره و اجازه بهره برداری از واحدهای اداری- تجاری و فرهنگی 1396/06/02 1396/06/14
صفحه 3 از 10