مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان ) 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان ) 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان ) 1399/05/30 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان ) ـ کاربری مسکونی ـ تجاری ـ تجاری - اداری 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان) بصورت نقد 1399/05/23 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول خود (زمین و ساختمان ) ـ کاربری مسکونی ـ تجاری ـ تجاری - اداری 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزش 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاط و ضایعات فرسوده خود به مقدار تقریبی 20 تن 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاط و ضایعات فرسوده خود به مقدار تقریبی 20 تن 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5