مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد (گاو غیر آبستن- گاو آبستن داشتی- تلیسه غیر باردار ...) 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده حدود 30 تن آهن آلات مستعمل 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 30 تن آهن آلات مستعمل 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود ۳۰ تن آهن آلات مستعمل 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود ۳۰ تن آهن آلات مستعمل 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود و حدود ۳۰ تن آهن آلات مستعمل 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/11/06 1400/11/13
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده کود دامی تولید خود 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود دامی تولید خود حدود ۲۰ هزار تن 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد و همچنین کود دامی (گاو غیر آبستن ـ گاو آبستن داشتی و ) 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد ١- گاو غیر آبستن 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد گاوداری شیری 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد گاوداری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد گاوداری شیری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/07/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10