مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی: 2503/299 ـ نوع مال: ساختمان 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش خانه بهداشتی 1399/05/01 1399/05/01
اجاره فضای بیمارستان جهت ایجاد بوفه 1398/03/28 1398/03/28
فروش ششدانگ خانه بهداشت 1397/12/12 رجوع به آگهی
فروش خانه بهداشت قدیم روستا 1397/12/12 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از محوطه بیمارستان به منظور ایجاد بوفه و سالن اجتماعات و بهره برداری از بوفه و فروشگاه مو... 1397/12/05 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ خانه بهداشت 1397/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه های موجود در بیمارستان 1397/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1397/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه های موجود در کلینیک تخصصی و بیمارستان 1397/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3