مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با پروانه ساخت تجاری - مسکونی 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش زمین در شهر اهواز با پروانه ساخت تجاری - مسکونی به متراژ ۱۳۸۷ متر مربع با پروانه ساخت تجاری مس... 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش زمین با پروانه ساخت تجاری - مسکونی ـ به متراژ ۱۳۸۷ متر مربع به متراژ کل ۱۷۵۱۶ متر مربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش زمین با پروانه ساخت تجاری - مسکونی ـ به متراژ ۱۳۸۷ متر مربع به متراژ کل ۱۷۵۱۶ متر مربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش زمین یک قطعه زمین به متراژ 23/ 828 مترمربع 1399/06/12 رجوع به آگهی
مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 23/ 828 مترمربع 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش 16 واحد تجاری - متراژ 804 مترمربع در طبقه همکف برج و دارای 826 مترمربع بالکن تجاری 1399/02/23 1399/02/28
فروش 16 واحد تجاری 1399/02/16 1399/02/28
فروش مالکیت کل مجتمع و سر قفلی واحدهای تجاری مجتمع - تفریحی 1398/06/06 1398/06/13
صفحه 1 از 2