مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری املاک موقوفات 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری املاک موقوفات 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری املاک:چهار باب مغازه 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری املاک موقوفات یک باب مغازه 1398/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری املاک موقوفات 1398/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری املاک موقوفات -یک باب مغازه تجاری 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری املاک موقوفات 1398/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری املاک - یک درناق آب و اراضی- دو سهم آب و اراضی 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری املام موقوفات 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مغازه تجاری 1398/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3