کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8184374 مزایده فروش 100 تن (100/000 کیلوگرم) سیم مسی اسقاط استان کردستان 1403/04/14 1403/04/18
8181136 مزایده فروش 100 تن (100/000 کیلوگرم) سیم مسی اسقاط استان کردستان 1403/04/13 1403/04/18
8178939 مزایده فروش 100 تن (100/000 کیلوگرم) سیم مسی اسقاط - فروش 100 تن سیم مسی اسقاط استان کردستان 1403/04/13 1403/04/18
8144105 مزایده خرید 5 دستگاه رکلوزر 640 آمپر با تابلو و متعلقات کامل - خرید 10 کیلومتر کابل 1*185 فشار متوسط آلومینیومی 20 کیلوولت - فروش لوازم نقلیه اسقاط- خرید 395 اصله انواع تیر بتونی 12 و 9 متری استان کردستان 1403/04/04 1403/04/09
8139006 مزایده فروش لوازم نقلیه اسقاط استان کردستان 1403/04/03 1403/04/09
8138701 مزایده فروش لوازم نقلیه اسقاط - فروش لوازم نقلیه اسقاط استان کردستان 1403/04/03 1403/04/09
8065707 مزایده فروش 100 تن 100/000 کیلوگرم ی اسقاط استان کردستان 1403/03/16 1403/03/21
8061684 مزایده فروش 100 تن (100.000 کیلوگرم) سیم مسی اسقاط استان کردستان 1403/03/16 1403/03/21
8027497 مزایده فروش لوازم نقلیه اسقاط استان کردستان 1403/03/06 1403/03/21
8023314 مزایده فروش لوازم نقلیه اسقاط - فروش لوازم نقلیه اسقاط استان کردستان 1403/03/06 1403/03/12
7689885 مزایده 2 ردیف مزایده شامل فروش 100 تن سیم مسی اسقاط - کفه تریلر اسقاط استان کردستان 1402/12/01 1402/12/05
7687265 مزایده فروش کفه تریلر اسقاط استان کردستان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7687260 مزایده فروش 100 تن سیم مسی اسقاط استان کردستان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7685587 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- فروش 100 تن سیم مسی اسقاط 2- فروش کفه تریلر اسقاط استان کردستان 1402/11/30 1402/12/05
7569120 مزایده فروش 100 تن سیم مسی - مناقصه تعمیرات و نگهداری مراکز اتفاقات شهری و روستایی استان کردستان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7567650 مزایده فروش 100 تن سیم مسی مختلف اسقاط استان کردستان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7472055 مزایده فروش 100 تن سیم مسی استان کردستان 1402/10/05 1402/10/09
7467462 مزایده فروش 100 تن سیم مسی اسقاط استان کردستان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7250150 مزایده فروش کفه تریلر اسقاط استان کردستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7170770 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : 1- فروش گروه آلومینیوم اسقاط 2- فروش گروه مس به جز سیم مسی 3- فروش کفه تریلر اسقاط استان کردستان 1402/07/18 1402/07/22
صفحه 1 از 13