مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین تعداد 41 راس 1398/07/23 رجوع به آگهی
تعداد 35 راس جوانه پروار هلشتاین با میانگین وزنی حدود 550 کیلو گرم 1398/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری زمین سازمان تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین ـ تعداد 27 راس دام گاوداریها 1398/06/20 رجوع به آگهی
فروش 35 راس جوانه پروار هلشتاین 1398/05/23 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی باغات خود 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش34 راس دام گاوداری 1398/04/19 رجوع به آگهی
فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین با میانگین وزن حدود 550 کیلوگرم خود 1398/04/15 رجوع به آگهی
فروش ته چر 200 هکتاری دیم و 25 هکتاری آبی خود در اراضی 1398/04/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 24 راس دام گاوداری ها 1398/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23