کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5959064 مزایده فروش تعداد 40 راس جوانه پرواری هلشتاین واحد دامپروری سنگ بست استان خراسان رضوی 1401/08/28 رجوع به آگهی
5893019 مزایده فروش دام (گاو ، تلیسه ، تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین مازاد ) استان خراسان رضوی 1401/08/08 رجوع به آگهی
4514515 مزایده فروش گاو، تلیسه مازاد، تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین استان خراسان رضوی 1400/08/30 رجوع به آگهی
4484927 مزایده فروش گوساله نر، جوانه و تلیسه استان خراسان رضوی 1400/08/19 رجوع به آگهی
4399475 مزایده فروش گاو ذبح شده و دام حذفی ( زنده اضطراری) استان خراسان رضوی 1400/07/26 رجوع به آگهی
4368959 مزایده فروش گاو، تلیسه مازاد، تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین استان خراسان رضوی 1400/07/12 رجوع به آگهی
4336204 مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و آموزشی استان خراسان رضوی 1400/06/30 رجوع به آگهی
4175913 مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری، مسکونی و آموزشی استان خراسان رضوی 1400/05/11 1400/05/19
4166391 مزایده فروش سردرختی سیب و گلاب و آلو و گردو سازمان موقوفات ملک استان خراسان رضوی 1400/05/06 رجوع به آگهی
3925014 مزایده فروش سردرختی هلو و شلیل و سیب تابستانه استان خراسان رضوی 1400/03/11 رجوع به آگهی
3864154 مزایده فروش محصول سردرختی باغات خود استان خراسان رضوی 1400/02/20 رجوع به آگهی
3696385 مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین استان خراسان رضوی 1399/12/11 رجوع به آگهی
3679692 مزایده 3 قطعه زمین با کاربری خدماتی استان خراسان رضوی 1399/12/05 رجوع به آگهی
3523481 مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین استان خراسان رضوی 1399/10/17 رجوع به آگهی
3400531 مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین استان خراسان رضوی 1399/09/03 رجوع به آگهی
3355093 مزایده واگذاری تعداد۳ قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان رضوی 1399/08/15 رجوع به آگهی
3284201 مزایده فروش گاو تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین استان خراسان رضوی 1399/07/19 رجوع به آگهی
3274025 مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1399/07/14 رجوع به آگهی
3221631 مزایده واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه با کاربری گلخانه استان خراسان رضوی 1399/07/01 رجوع به آگهی
3147371 مزایده فروش محصول پسته تر استان خراسان رضوی 1399/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13