مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش گاو، تلیسه مازاد، تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر، جوانه و تلیسه 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو ذبح شده و دام حذفی ( زنده اضطراری) 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو، تلیسه مازاد، تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و آموزشی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری، مسکونی و آموزشی 1400/05/11 1400/05/19
مزایده فروش سردرختی سیب و گلاب و آلو و گردو سازمان موقوفات ملک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش سردرختی هلو و شلیل و سیب تابستانه 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی باغات خود 1400/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده 3 قطعه زمین با کاربری خدماتی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 1399/10/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 1399/09/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد۳ قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/08/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 1399/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/07/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه با کاربری گلخانه 1399/07/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول پسته تر 1399/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/06/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین و جوانه سنگین و پروار 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13