کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8206632 مزایده فروش اقلام قطعات راکد تولیدی و ضایعات غیر روتین استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8206583 مزایده اقلام قطعات راکد تولیدی و ضایعات غیر روتین استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8102128 مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل آهن آلات ضایعاتی، صندوق چوبی ضایعاتی، نایلون ضایعاتی و انواع بشکه ضایعاتی و زباله استان خراسان رضوی 1403/03/26 رجوع به آگهی
8102127 مزایده اقلام قطعات راکد تولیدی و ضایعات غیر روتین استان تهران 1403/03/26 رجوع به آگهی
7919552 مزایده اقلام ضایعاتی روتین ( آهن آلات ضایعاتی تخته و پالت ضایعاتی فوم صندلی ضایعاتی انواع مواد پلیمری ضایعاتی دور بر روکش ضایعاتی نایلون ضایعاتی کیسه مواد و گونی ضایعاتی لوله مقوانی رول وسط نایلون ضای... استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7660354 مزایده فروش اقلام ضایعاتی غیر روتین تولیدی و مصرفی خود را که شامل اقلام پلیمری الکتریکی، شیمیایی و فلزی استان تهران 1402/11/24 رجوع به آگهی
7512125 مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل آهن آلات ضایعاتی، فوم صندلی ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، انواع بشکه ضایعاتی و زباله استان خراسان رضوی 1402/10/16 رجوع به آگهی
7507836 مزایده اقلام ضایعاتی روتین سایت تهران خود را که شامل کارتن ضایعاتی آهن آلات ضایعاتی ، تخته و پالت ضایعاتی ، فوم صندلی ضایعاتی انواع مواد پلیمری ضایعاتی ، دور بر روکش ضایعاتی ، نایلون ضایعاتی ، کیسه م... استان تهران 1402/10/16 رجوع به آگهی
7432498 مزایده فروش تعدادی قالب های تولیدی راکد و ضایعاتی استان تهران 1402/09/22 رجوع به آگهی
7010391 مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل کارتن ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی، فوم صندلی ضایعاتی، نایلون ضایعاتی، انواع بشکه ضایعاتی و زباله استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
7009594 مزایده فروش کارتن ضایعاتی ، آهن آلات ضایعاتی ، تخته و پالت ضایعاتی فوم صندلی ضایعاتی ، انواع مواد پلیمری ضایعاتی دور بر و.. استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
7009527 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی روتین سایت تهران خود را که شامل کارتن ضایعاتی آهن آلات ضایعاتی تخته و پالت ضایعاتی قوم صندلی ضایعاتی انواع مواد پلیمری ضایعاتی دور پر روکش ضایعاتی نایلون ضایعاتی کیسه... استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6997436 مزایده اقلام ضایعاتی روتین سایت استان کرمانشاه 1402/06/14 رجوع به آگهی
6997409 مزایده اقلام ضایعاتی روتین شامل: شامل کارتن ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی، فوم صندلی ضایعاتی، نایلون ضایعاتی،انواع بشکه ضایعاتی و زباله استان خراسان رضوی 1402/06/14 رجوع به آگهی
6806132 مزایده صندوق های چوبی خود استان تهران 1402/04/26 رجوع به آگهی
6739935 مزایده اقلام راکد تولیدی و مصرفی خود را که شامل اقلام پلیمری الکتریکی و فلزی استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6629754 مزایده فروش اقلام ضایعاتی تولیدی و مصرفی خود را که شامل اقلام پلیمری، الکتریکی و فلزی استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629419 مزایده اقلام ضایعاتی تولیدی و مصرفی خود را که شامل اقلام پلیمری الکتریکی و فلزی استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6491101 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن ضایعاتی آهن آلات ضایعاتی فوم صندلی ضایعاتی نایلون ضایعاتی، انواع بشکه ضایعاتی و زباله استان خراسان رضوی 1402/02/10 رجوع به آگهی
6487021 مزایده پالت آهنی مازاد، کارتن ضایعاتی، آهن آلات ضایعاتی ،تخته و پالت ضایعاتی و.. استان تهران 1402/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8