مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین خود شامل:کارتن - آهن آلات - تخته و پالت - فوم صندلی انواع مواد پلیمری - دوربر روکش نایلون - کیسه مواد و گونی و ... 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام روتین ضایعاتی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فرش اقلام ضایعاتی روتین خود: شامل:کارتن ، آهن آلات ، تخته و پالت ، فوم صندلی ، انواع مواد پلیمری ، دوریر روکش 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی روتین 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده اقلام روتین ضایعاتی 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده ( نایلون ضایعاتی، کیسه جای مواد پلیمری و گونی، سیم و کابل ضایعاتی، بشکه خالی ضایعاتی) 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام روتین ضایعاتی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل بشکه خالی ضایعاتی ، آهن آلات ضایعاتی، نایلون معمولی و رنگی ضایعاتی، فوم ضایعاتی و زباله دور ریز 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین خود شامل : کارتن، آهن آلات، تخته و پالت، فوم صندلی، انواع مواد پلیمری ، دوربر روکش ، نایلون ، کیسه مواد و گونی، لوله مقوایی رول وسط نایلون - انواع بشکه و. زباله 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده اقلام روتین ضایعاتی- فروش اقلام ضایعاتی غیرتولیدی شامل کیسه جای مواد پلیمری، گونی، تکه سیم مس، بشکه خالی ضایعاتی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد، مستعمل و اقلام یدکی دستگاه های خود 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده بشکه خالی ضایعاتی, آهن آلات ضایعاتی نایلون معمولی و رنگی ضایعاتی, فوم ضایعاتی و زباله دورریز 1399/07/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین خود شامل بشکه خالی ضایعاتی ، آهن الات ضایعاتی - نایلون معمولی و رنگی ضایعاتی - فوم ضایعاتی و زباله دورریز 1399/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین خود شامل کارتن، فوم صندلی، آهن آلات، تخته و پالت، انواع مواد پلیمری، انواع بشکه، دور بر روکش، نایلون، کیسه مواد و گونی، لوله مقوائی رول وسط نایلون و زباله 1399/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد تولیدی (شامل فلزی و پلیمری) و غیرتولیدی (فنی و یدکی) 1399/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اقلام روتین ضایعاتی 1399/06/22 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی روتین خود شامل: کارتتن، فوم صندلی، آهن آلات، تخته و پالت، انواع مواد پلیمری، انواع بشکه، دوربر روکش ، نایلون ، کیسه مواد و گونی، لوله مقوایی رول وسط نایلون و زباله 1399/03/19 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی روتین:شامل بشکه خالی, فوم ضایعاتی و زباله دورریز 1399/03/10 رجوع به آگهی
مزایده شبکه خالی, نایلون ضایعاتی و زباله دور ریز 1399/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7