کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8161973 مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی استان فارس 1403/04/10 1403/04/21
8161970 مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی استان فارس 1403/04/10 1403/04/21
8161969 مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی پل هوایی استان فارس 1403/04/10 1403/04/21
8136392 مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی پل هوایی استان فارس 1403/04/03 1403/04/14
8136373 مزایده اجاره لایت باکس تبلیغاتی بلوار استان فارس 1403/04/03 1403/04/14
8098454 مزایده اجاره پلهای هوایی استان فارس 1403/03/24 1403/04/02
8098451 مزایده اجاره بیلبورد استان فارس 1403/03/24 1403/04/02
7988913 مزایده اجاره پلهای هوایی استان فارس 1403/02/30 1403/03/03
7934235 مزایده اجاره تلویزیون شهری استان فارس 1403/02/19 1403/02/25
7645238 مزایده اجاره سازه تبلیغاتی پل هوایی فرهنگ شهر استان فارس 1402/11/18 1402/11/28
7645237 مزایده اجاره بیلبوردهای میدان استان فارس 1402/11/18 1402/11/28
7567269 مزایده اجاره پل های هوایی استان فارس 1402/11/01 1402/11/07
7566587 مزایده اجاره پل های هوایی بلوار استان فارس 1402/11/01 1402/11/07
7479093 مزایده واگذاری بهسازی و بهره برداری از بیلبوردها استان فارس 1402/10/07 1402/10/18
7157700 مزایده اجاره بیلبورد های سطح شهر استان لرستان 1402/07/15 1402/07/15
7070739 مزایده اجاره استرابوردهای سطح شهر استان فارس 1402/07/03 1402/07/10
7070738 مزایده اجاره بیلبورد تقاطع استان فارس 1402/07/03 1402/07/10
7070737 مزایده اجاره پل هوایی سطح شهر استان فارس 1402/07/03 1402/07/10
7031708 مزایده اجاره محل دستگاه کپی و تنقلات خود را( به متراژ طول 2/80 متر و عرض 2/50 متر معادل 7 مترمربع ) استان فارس 1402/06/19 1402/06/26
6880098 مزایده فروش اقلام مازاد و اقساطی استان فارس 1402/05/16 1402/05/26
صفحه 1 از 35