مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره بیلبوردهای جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/04/29 رجوع به آگهی
اجاره استرابوردها 1398/04/29 رجوع به آگهی
اجاره استرابوردها جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بیلبوردهای جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/04/26 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی در قالب پنج دسته جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/04/19 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی در قالب پنج دسته جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان کلاه فرنگی باغ و محل استقرار باربیکیو در پارک و محل استقرار بازی های فکری در بوستان 1398/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان کلاه فرنگی باغ و محل استقرار باربیکیو در پارک و محل استقرار بازی های فکری در بوستان 1398/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/03/04 رجوع به آگهی
اجاره بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی 1398/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37