مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سامانه بوجاری 1398/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری سامانه بوجاری موجود خود 1398/09/03 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم و جو 1397/10/22 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم/جو 1397/10/17 1397/10/24
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم درجه 2 و مواد حاصل از بوجاری کاه، کزل و مواد حاصل از بوجاری کاه، خاک و... 1397/10/16 1397/11/03
زمین 1397/06/14 رجوع به آگهی
اقلام ضایعاتی فلزی گیلان- انواع کراف مستعمل گیلان و شیشه صیادی 1396/11/17 رجوع به آگهی
فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305 تن) مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو 1396/08/07 1396/08/14
فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305 تن) مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو 1396/08/06 1396/08/14
فروش حدود 286.000 کیلوگرم (286 تن) مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - جو 1394/11/11 1394/11/17
صفحه 1 از 3