مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه پلاک تجاری 1399/06/30 1399/07/16
واگذاری یک باب بوفه 1399/06/30 1399/07/16
واگذاری دو قطعه پلاک تجاری 1399/06/17 1399/06/24
واگذاری دو قطعه پلاک تجاری 1399/06/05 1399/06/24
واگذاری دو قطعه پلاک تجاری 1399/05/23 1399/06/01
فروش ۲ قطعه پلاک تجاری واقع در بلوار 1399/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری 8 قطعه پلاک مسکونی 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری 8 قطعه پلاک مسکونی 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری 8 قطعه پلاک مسکونی 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری 14 قطعه پلاک مسکونی 1399/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6