مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل ها : ـ غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی ـ بوفه دانشجویی ـ پارکینگ دانشجویی 1398/06/26 رجوع به آگهی
اجاره غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی ـ بوفه دانشجویی پارکینگ دانشجویی 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ مسقف دانشجویی 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی 1397/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل ها به شرح غرفه تایپ و تکثیر دانشجویی و محل پارکینگ مسقف دانشجویی و بوفه دانشجویی 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر و محل پارکینگ مسقف دانشجویی 1396/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه خوابگاه دانشجویی و بوفه مرکزی 1396/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر و محل پارکینگ مسقف دانشجویی 1396/06/14 رجوع به آگهی
فروش مقداری آهن آلات و آلومینیوم و دیگر اموال ضایعاتی و اسقاطی 1395/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر و محل پارکینگ مسقف دانشجویی 1395/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2