کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7990177 مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس PARS TU5 A مدل 1397 به رنگ سفید استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
7709910 مزایده واگذاری تعداد 384.999 سهم معادل 35 درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس ایران استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709897 مزایده واگذاری 51,32 درصد تعداد 4،138،710،572 سهم از سهام شرکت استان مرکزی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709809 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/12/07 1402/12/20
7709701 مزایده واگذاری 51٫32 درصد (تعداد 572، 710، 138، 4 سهم) استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7674799 مزایده واگذاری 16٫92 درصد تعداد 458,907,485 سهم از سهام شرکت استان تهران 1402/11/28 1402/12/13
7674553 مزایده عرصه سهام استان تهران 1402/11/28 1402/12/13
7351403 مزایده عرضه سهام استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7346832 مزایده عرضه سهام استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7064680 مزایده واگذاری 12٫9 درصد تعداد 399، 538، 122 از سهام شرکت دوده صنعتی پارس استان تهران 1402/06/29 رجوع به آگهی
7063418 مزایده واگذاری 15٫05 درصد (تعداد 247،059، 408) استان تهران 1402/06/29 رجوع به آگهی
6816898 مزایده واگذاری 6.33 درصد تعداد 62,926,029 از سهام شرکت استان تهران 1402/04/28 1402/05/03
6810183 مزایده واگذاری 12,03 درصد (تعداد 156,337,041) از سهام شرکت استان تهران 1402/04/27 رجوع به آگهی
6644234 مزایده عرضه سهام استان تهران 1402/03/21 رجوع به آگهی
6409063 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/01/14 1402/01/26
6369669 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1401/12/16 1401/12/27
6319919 مزایده اگهی عرضه سهام توسط شرکت استان تهران 1401/12/03 رجوع به آگهی
6284570 مزایده 50٪/44 از سهام تحت تملک خود در شرکت پتروشیمی شازندبا نماد شاراک استان تهران 1401/11/26 رجوع به آگهی
5584148 مزایده عرضه سهام استان مرکزی، استان تهران 1401/05/24 رجوع به آگهی
5032468 مزایده فروش ملک (واحد تجاری) استان تهران 1401/01/15 1401/01/23
صفحه 1 از 3