مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل آژانس ورودی واقع در محل پارکینگ 1399/07/06 1399/07/10
اجاره اژانس 1399/07/01 رجوع به آگهی
اجاره محل آژانس ورودی 1399/06/24 رجوع به آگهی
اجاره آژانس 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش اموال اقساط طبق میزان لیست پیوست 1399/04/11 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان اداری جهت مهدکودک 1399/04/05 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان اداری جهت مهدکودک 1399/03/31 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان اداری جهت مهد کودک 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری مهد کودک 1399/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3