مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 باب منزل مسکونی 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش 4 باب منزل مسکونی 1399/06/11 رجوع به آگهی
فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 131/9،172/8، 128/1، 140 مترمربع 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 13/9، 172/8، 128/1 و 140 مترمربع به صورت مجزا 1399/05/06 1399/05/16
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 مترمربع 1398/09/23 رجوع به آگهی
ویلایی ـ کاربری مسکونی ـ عرصه 236.2 مترمربع 1398/09/18 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 مترمربع 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 مرمربع 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعین یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 مرمربع 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 مترمربع 1398/04/22 1398/04/27
صفحه 1 از 9