مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از اماکن ورزشی استخر و سالن بدنسازی شرکت 1401/02/08 1401/02/14
مزایده بهره برداری از اماکن ورزشی استخر و سالن بدنسازی شرکت 1401/02/01 1401/02/14
مزایده انبارهای برقی پست، خط و مستعمل 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش ترانسفورماتورهای مستعمل 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش انبارهای برقی پست، خط و مستعمل 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده ترانسفورماتور 20/63 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ترانسفورماتورهای مستعمل ۶۳/۲۰ کیلوولت ۷٫۵MVA و ۱۵ به همراه متعلقات 1400/04/13 1400/04/24
مزایده فروش اقلام راکد و مازاد انبارها شامل: نبشی دکل، سیم گارد، سیم مهار، انواع بوشینگ، کوییکل ، متعلقات سکسیونر و غیره 1400/04/10 1400/04/24
مزایده فروش ترانسفورماتورهای مستعمل 63/20 کیلوولت 7.5 MVA و 15 به همراه متعلقات 1400/04/10 1400/04/24
مزایده فروش زمین به مساحت هزار و صد و هشتاد و سه مترمربع و شصت و دو صدم مترمربع 1399/10/13 1399/10/16
مزایده فروش انواع دیزل ژنراتور و ترانس های تبدیل روغنی مستعمل، ترانس 230 کیلوولت مستعمل و لوازم جانبی مازاد دیزل 1399/10/04 1399/10/16
مزایده فروش انواع دیزل ژنراتور و ترانس¬های تبدیل روغنی مستعمل، ترانس 230 کیلوولت مستعمل و لوازم جانبی مازاد دیزل 1399/10/03 1399/10/16
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 131/9 ،172/8، 128/1، 140 مترمربع به صورت مجزا در (4 گروه ) 1399/07/19 رجوع به آگهی
مزایده - پلاک ثبتی فرعی 11211 از اصلی 14915 - نوع ساختمان - مسکونی و... 1399/07/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 131/9 ،172/8، 128/1، 140 مترمربع به صورت مجزا در (4 گروه ) 1399/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 9/131،8/172، 1/128 و 140 متر مربع 1399/07/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی 1399/06/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی 1399/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 131/9،172/8، 128/1، 140 مترمربع 1399/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 13/9، 172/8، 128/1 و 140 مترمربع به صورت مجزا 1399/05/06 1399/05/16
صفحه 1 از 6