مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال منقول اداری مازاد و مستعمل - دستگاه خودپرداز 30 دستگاه- صندوق سنگین خزانه 15 دستگاه- ک... 1399/07/02 1399/07/07
فروش اموال منقول تملیکی و مازاد ( شناور ) خود 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول اداری مازاد و مستعمل - دستگاه خودپرداز- صندوق سنگین خزانه -کولر پنجره ای و تجهیزا... 1399/06/30 1399/07/07
فروش اموال منقول تملیکی و مازاد : شناور .... 1399/06/30 1399/07/07
فروش اموال منقول تملیکی و مازاد (شناور و ماشین آلات) 1399/04/21 1399/04/25
شناور موعود-شناور منتظر -شناور پرستوی مهاجر-ماشین آلات -1/5 درصد سهم اموال شرکت 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول تملیکی و مازاد (شناور و ماشین آلات) : ( شناور موعود - شناور منتظر 101 - شناور پرس... 1399/04/17 1399/04/25
شناور - ماشین آلات 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات تملیکی و مازاد 1399/04/15 رجوع به آگهی
آگهی مزایده املاک و مستغلات تملیکی و مازاد 1399/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5