مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
جمع آوری ضایعات پل های گاومیشان و ماژین 1399/07/03 1399/07/13
جمع آوری ضایعات پلها 1399/07/02 رجوع به آگهی
جمع آوری ضایعات پلها 1399/06/18 رجوع به آگهی
جمع آوری ضایعات پل ها 1398/07/14 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو -اجاره کانکس پیش ساخته جهت بوفه اغذیه فروشی در محوطه پایانه مرزی 1398/04/30 1398/05/07
فروش یک دستگاه سواری پژو 1398/04/30 رجوع به آگهی
استقرار کانکس پیش ساخته جهت بوفه اغذیه فروشی 1398/04/30 رجوع به آگهی
استقرار کانکس پیش ساخته جهت بوفه اغذیه فروشی و حمل توشه مسافر از طریق ون برقی در محوطه پایانه مرزی و... 1398/04/15 رجوع به آگهی
حمل توشه مسافر از طریق ون برقی در محوطه پایانه مرزی 1398/04/12 رجوع به آگهی
استقرار کانکس پیش ساخته جهت بوفه اغذیه فروشی در محوطه پایانه مرزی 1398/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4