کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8144111 مزایده قطعات ماشین آلات، ضایعات آهن آلات و غیره استان ایلام 1403/04/04 1403/04/07
8134716 مزایده قطعات ماشین آلات ، ضایعات آهن آلات وغیره - انواع قطعات مستعمل و داغی خودرو استان ایلام 1403/04/03 1403/04/07
8134678 مزایده انواع لاستیک فرسوده استان ایلام 1403/04/03 1403/04/07
8134671 مزایده قطعات ماشین آلات ، ضایعات آهن آلات وغیره - قطعات پلی اتین مستعمل استان ایلام 1403/04/03 1403/04/07
8134662 مزایده قطعات ماشین آلات ، ضایعات آهن آلات وغیره - درب و پنجره آلومینیومی استان ایلام 1403/04/03 1403/04/07
8134604 مزایده قطعات ماشین آلات ، ضایعات آهن آلات وغیره - ضایعات و اهن الات استان ایلام 1403/04/03 1403/04/07
8090593 مزایده واگذاری اغذیه فروشی سرد (بوفه) سوپر مارکت استان ایلام 1403/03/22 1403/03/23
8089889 مزایده فراخوان مزایده اغذیه فروشی سرد(بوفه) سوپرمارکت استان ایلام 1403/03/22 رجوع به آگهی
8083789 مزایده واگذاری اغذیه فروشی سرد (بوفه) سوپر مارکت استان ایلام 1403/03/21 رجوع به آگهی
8082162 مزایده اغذیه فروشی سرد (بوفه ) سوپرمارکت استان ایلام 1403/03/21 1403/03/23
8077792 مزایده اغذیه فروشی سرد (بوفه ) سوپرمارکت استان ایلام 1403/03/20 1403/03/22
7908685 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1403/02/11 1403/02/13
7904610 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1403/02/10 1403/02/13
7900263 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1403/02/09 رجوع به آگهی
7786577 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1402/12/26 1402/12/28
7785792 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1402/12/26 1402/12/28
7780674 مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سبک اسقاطی استان ایلام 1402/12/23 رجوع به آگهی
7520798 مزایده غرفه حمل توشه مسافر در پایانه مرزی استان ایلام 1402/10/18 1402/10/21
7512829 مزایده حمل توشه مسافردر پایانه مرزی استان تهران 1402/10/17 رجوع به آگهی
7214908 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری خدمات صرافی استان ایلام 1402/07/29 1402/08/02
صفحه 1 از 5