مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره سالن ورزشی در ابعاد مفید داخل 30- 11 * 20- 10 1399/03/25 1399/03/27
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی 1399/03/18 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1/17 طناب محلی 1399/01/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 0.75 طناب محلی 3626 مترمربع کشت محصولات زراعی 1399/01/26 1399/01/27
واگذاری اجاره یک اتاق دندانپزشکی و زیر پله به عنوان انباری و یک باب مغازه تجاری 9 مترمربع 1399/01/18 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1.17 طناب محلی (5385 مترمربع) کشت محصولات زراعی (صرفا یک ساله) -یک قطعه... 1399/01/16 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری 1399/01/14 رجوع به آگهی
فروش یکباب مغازه تجاری 9 مترمربع در خیابان 20 متری 1399/01/07 رجوع به آگهی
ساختمان بمساحت 32 متر مربع دارای 1398/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14