مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره زیرزمین قسمت دوم ساختمان تجاری به مساحت حدودا 245 مترمربع 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره طبقه اول ساختمان واحد آزمایشگاه با لوازم و دستگاههای آزمایشگاه 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب زیر زمین قسمت شمالی به مساحت 400 مترمربع 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب ساختمان 3 طبقه 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ده باب انباری و سوله دارای محوطه ای بتنی 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره زیرزمین قسمت اول ساختمان تجاری به مساحت حدودا 338 مترمربع 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره زیرزمین 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه چهار دانگ مشاع به متراژ 3.5*9 متر 1398/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره فیزیوتراپی دارای اتاقهای مجز و سرویس بهداشتی 1398/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه چهار دانگ مشاع به متراژ 3/5 * 9 متر 1398/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12