مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مغازه 1400/09/27 1400/10/11
مزایده اجاره دو باب اتاق اختصاصی جهت مطب دندانپزشکی با لوازم و دستگاههای دندانپزشکی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه نیم طبقه 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه شماره یک 1400/09/25 1400/10/11
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان چهار طبقه 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه جهت داروخانه 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان 4 طبقه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه جهت داروخانه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از ساختمان 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از ساختمان 1400/06/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل فیزیوتراپی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انبارها 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان مسکونی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده انبارهای جمعیت هلال احمر 1400/04/03 1400/04/15
صفحه 1 از 12