مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه بین راهی محور 1401/02/21 1401/03/03
مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه بار - اجاره و نگهداری مجموعه نماز خانه بین راهی محور 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه بار - اجاره و نگهداری مجموعه نماز خانه بین راهی محور 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در محور 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آهنی و پلاستیکی و بشکه و لاستیک مستعمل 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت به غیر از عرصه و مستحدثات ـ فروش ضایعات آهنی و پلاستیکی و بشکه و لاستیک مستعمل 1401/02/03 1401/02/10
مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت به غیر از عرصه و مستحدثات ـ فروش ضایعات آهنی و پلاستیکی و بشکه و لاستیک مستعمل و 1401/02/01 1401/02/10
مزایده دو باب غرفه 1400/08/30 1400/09/20
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کالا 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کالا و .... 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کالا در پایانه بار ـ واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت تاکسی سرویس یا سوپر مارکت یا خدماتی - اداری 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت تاکسی سرویس یا سوپر مارکت یا خدماتی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کالا 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کالا - واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت تاکسی سرویس یا سوپر مارکت یا خدماتی 1400/07/28 1400/08/08
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/06/21 1400/06/30
صفحه 1 از 7