مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه سیمی تریلر حمل زباله 1400/03/19 1400/03/24
مزایده فروش سیمی تریلر حمل زباله 1400/03/11 1400/03/24
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری ـ اجاره اتاق تایپ و تکثیر 1400/02/26 1400/03/01
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری- اجاره اتاق تایپ و تکثیر 1400/02/18 1400/03/01
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری - اجاره اتاق تایپ و تکثیر ساختمان 1400/01/25 1400/02/01
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری - اجاره اتاق تایپ و تکثیر ساختمان 1400/01/19 1400/02/01
مزایده فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/27 1399/11/04
مزایده فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/20 1399/11/04
مزایده اجاره سالن ورزشی - اجاره ساختمان فروش مواد غذایی 1399/10/09 1399/10/16
مزایده اجاره سالن ورزشی - اجاره ساختمان فروش مواد غذایی 1399/10/02 1399/10/16
مزایده - فروش قطعه زمینی با کاربری تجار و... 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمینی با کاربری تجاری --فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی--فروش قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/09/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک تجاری 1399/07/10 1399/07/19
مزایده فروش ملک تجاری 1399/07/03 1399/07/19
مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/06/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری، مسکونی 1399/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری مسکونی خود در شهر 1399/06/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/05/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9