کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228479 مزایده تابلو تبلیغاتی واقع در محور دلیجان - اصفهان و دلیجان - سلفچگان و محلات استان مرکزی 1403/04/27 1403/05/02
8227147 مزایده تابلوهای تبلیغاتی واقع در کیلومتر 26 و 36 محور آزاد راه ساوه - تهران باند رفت استان مرکزی 1403/04/27 1403/05/02
8227145 مزایده غرفه تراشکاری واقع در پایانه بار اراک استان مرکزی 1403/04/27 1403/05/02
8132937 مزایده اجاره غرفه انتشارات و غرفه خدمات و مشاوره های مالی در پایانه بار اراک استان مرکزی 1403/04/02 1403/04/10
8128630 مزایده غرفه حمل و نقل در پایانه بار اراک استان مرکزی 1403/04/02 1403/04/10
8128586 مزایده غرفه نقاشی ماشین در پایانه بار اراک استان مرکزی 1403/04/02 1403/04/10
8115439 مزایده ضایعات آهنی سنگین (تیر آهن سایزهای مختلف و زنبوری شده که بسیاری از آنها تابدار شده است)و آجرسفت کاری استان مرکزی 1403/03/29 1403/04/06
7608204 مزایده واگذاری مجموعه نمازخانه،سرویس بهداشتی بین راهی استان مرکزی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7551593 مزایده تابلوهای تبلیغاتی پل روگذر استان مرکزی 1402/10/26 رجوع به آگهی
7487126 مزایده واگذاری مجموعه نمازخانه و سرویس بهداشتی استان مرکزی 1402/10/10 رجوع به آگهی
7235858 مزایده واگذاری پارکینگ پایانه بار استان مرکزی 1402/08/04 1402/08/18
7213392 مزایده اجاره پارینگ پایانه بار استان مرکزی 1402/07/29 رجوع به آگهی
7106752 مزایده واگذاری مجموعه نمازخانه،فروشگاه و سرویس بهداشتی بین راهی استان مرکزی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7106748 مزایده مجموعه نمازخانه و سرویس بهداشتی بین راهی استان مرکزی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7013545 مزایده مجموعه نمازخانه، سرویس بهداشتی بین راهی استان مرکزی 1402/06/16 رجوع به آگهی
7011480 مزایده بهره برداری از مجموعه نمازخانه و سرویس بهداشتی استان مرکزی 1402/06/16 1402/06/29
6978575 مزایده اجاره کارخانه آسفالت استان مرکزی 1402/06/08 رجوع به آگهی
6943085 مزایده واگذاری مجموعه نمازخانه،فروشگاه و سرویس بهداشتی بین راهی استان مرکزی 1402/06/01 رجوع به آگهی
6936870 مزایده واگذاری انجام مزایده عمومی استان مرکزی 1402/05/31 1402/06/06
6935017 مزایده بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی استان مرکزی 1402/05/31 1402/06/10
صفحه 1 از 8