مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- ضایعات فلزی ردیف یک - ضایعات آهنی ردیف دو - ضایعات آهنی ردیف سه - ضایعات چوبی ردیف 6 - لاستیک ردیف... 1399/06/30 رجوع به آگهی
- ضایعات فلزی و آهنی و چوبی - لاستیک و ضایعات پلاستیکی 1399/06/29 رجوع به آگهی
ضایعات فلزی ردیف یک-ضایعات آهنی ردیف دو-ضایعات آهنی ردیف سه-ضایعات چوبی ردیف 6-لاستیک ردیف 4-ضایعات... 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش عرصه و اعیان پاسگاه - فروش خودرو پژو 405 .... 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش خودرو پژو 405 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش زمین و مستحدثات با کاربری تجاری اداری 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش عرصه و اعیان پاسگاه ـ فروش خودرو پژو 405 ... 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش عرصه و اعیان پاسگاه قدیم 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری نظامی - انتظامی 1399/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5