مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مشروحه 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مشروحه 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری به صورت اجاره ـ مغازه، بوفه، کافه تریا، کافی شاپ 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از واحدهای تجاری مغازه و بوفه 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مغازه و بوفه 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مغازه و بوفه 1398/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری به صورت اجاره 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری به صورت اجاره 1398/01/24 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه 1397/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4