کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212983 مزایده زمین اسکیت استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8212982 مزایده زمین چمن مصنوعی استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8212179 مزایده باشگاه غیر توپی استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8211999 مزایده بهره برداری از فضای ارگ جهت درشکه سواری استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8211995 مزایده زمین چمن مصنوعی استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8211981 مزایده غرفه تنقلات استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8211974 مزایده زمین چمن مصنوعی استان فارس 1403/04/21 1403/04/30
8211971 مزایده زمین چمن مصنوعی استان فارس 1403/04/21 رجوع به آگهی
8124524 مزایده زمین بسکتبال کوه ساز استان فارس 1403/03/31 1403/04/09
7787524 مزایده اجاره غرفه سوغات سرا در باغ ملی استان فارس 1402/12/27 1402/12/28
7787522 مزایده اجاره غرفه صنایع دستی در باغ ملی استان خراسان رضوی 1402/12/27 1402/12/28
7362934 مزایده چاپ بنر رویدادهای فرهنگی استان فارس 1402/09/02 1402/09/07
7311544 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311543 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311542 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311541 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان خراسان رضوی 1402/08/27 1402/09/04
7311540 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311538 مزایده سالن چند منظوره ورزش های پارکور و صخره نوردی استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311537 مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
7311536 مزایده زمین چمن مصوعی فوتبال استان فارس 1402/08/27 1402/09/04
صفحه 1 از 8