مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 5 باب مغازه 1399/03/08 رجوع به آگهی
اجاره 5 باب مغازه خود 1399/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پنج باب مغازه 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پنج باب مغازه 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پنج باب مغازه 1398/03/09 رجوع به آگهی
اجاره سه باب مغازه 1397/10/09 رجوع به آگهی
اجاره غرفه 1397/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1397/04/07 رجوع به آگهی
اجاره 5 باب مغازه 1397/03/19 رجوع به آگهی
اجاره 5 باب مغازه 1397/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2