کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8134686 مزایده فروش پنج دستگاه خودروی مستعمل-405- کامیون باری - کانیون بنز10 تن استان سیستان و بلوچستان 1403/04/03 1403/04/14
7789108 مزایده اجاره ملک 8-1 به متراژ 80 مترمربع استان سیستان و بلوچستان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7762938 مزایده اجاره تعدادی از مغازه ها استان سیستان و بلوچستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7546268 مزایده اجاره تعدادی از مغازه ها استان سیستان و بلوچستان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7502551 مزایده اجاره قسمتی از طبقه دوم ساختمان اداری به متراژ 500 مترمربع استان سیستان و بلوچستان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7371916 مزایده اجاره تعدادی از مغازه استان سیستان و بلوچستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7243795 مزایده اجاره قسمتی از طبقه دوم ساختمان اداری به متراژ 500 مترمربع استان سیستان و بلوچستان 1402/08/07 رجوع به آگهی
6957943 مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی استان سیستان و بلوچستان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6852703 مزایده اجاره دو ردیف سالن چند منظوره ورزشی استان سیستان و بلوچستان 1402/05/08 رجوع به آگهی
6777003 مزایده اجاره تعدادی از مغازه استان سیستان و بلوچستان 1402/04/19 رجوع به آگهی
6596756 مزایده اجاره تعدادی از مغازه ها استان سیستان و بلوچستان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6322169 مزایده فروش سگ های آنست استان سیستان و بلوچستان 1401/12/03 رجوع به آگهی
6288670 مزایده فروش سگ های آنست استان سیستان و بلوچستان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6104640 مزایده اجاره سوله چند منظوره استان سیستان و بلوچستان 1401/10/12 رجوع به آگهی
6075727 مزایده فروش سگ مکس استان سیستان و بلوچستان 1401/10/03 رجوع به آگهی
6075726 مزایده فروش سگ بینگو استان سیستان و بلوچستان 1401/10/03 رجوع به آگهی
6049922 مزایده اجاره قطعه زمین خالی به مساحت 1200 مترمربع استان سیستان و بلوچستان 1401/09/24 رجوع به آگهی
5969184 مزایده اجاره تعدادی از مغازه های پاساژ استان سیستان و بلوچستان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5851429 مزایده اجاره تعدادی از مغازه استان سیستان و بلوچستان 1401/08/03 1401/08/24
5804406 مزایده اجاره غیر منقول استان سیستان و بلوچستان 1401/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4