مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سالن چند منظوره (سینما، همایش (آمفی تئاتر)، موسیقی زنده (کنسرت) و تئاتری) خود 1398/12/28 1399/01/17
واگذاری سالن چند منظوره (سینما، همایش (آمفی تئاتر)، موسیقی زنده (کنسرت) و تئاتری) خود را به افراد حق... 1398/12/27 1399/01/17
اجاره و بهره برداری از سالن چند منظوره (سینما همایش (آمفی تئاتر)، موسیقی زنده (کنسرت) 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری سالن چند منظوره (سینما، همایش (آمفی تئاتر)، موسیقی زنده (کنسرت) و تئاتری) خود را به افراد حق... 1398/11/13 1398/11/24
واگذاری سالن چند منظوره (سینما، همایش (آمفی تئاتر)، موسیقی زنده (کنسرت) و تئاتری) خود را به افراد حق... 1398/11/12 1398/11/24
واگذاری سالن چند منظوره ( سینما، همایش ( آمفی تئاتر ) ، موسیقی زنده ( کنسرت ) و تئاتری ) 1398/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری سالن چند منظوره ( سینما، همایش ( آمفی تئاتر ) ، موسیقی زنده ( کنسرت ) و تئاتری ) 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری سالن چند منظوره سینما، همایش آمفی تئاتر، موسیقی زنده کنسرت و تئاتری به صورت اجاره سه ساله 1398/08/23 1398/08/30
واگذاری سالن چند منظوره سینما، همایش آمفی تئاتر، موسیقی زنده کنسرت و تئاتری 1398/08/22 1398/08/30
اجاره سالن ورزشی 1398/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3