کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192534 مزایده 2 عنوان مناقصه شامل : 1- بهره برداری و نگهداری پارکینگ پایانه بار2- بهره برداری و نگهداری مجموعه نمازخانه استان یزد 1403/04/17 1403/04/17
8180464 مزایده 2 عنوان مناقصه شامل : 1- بهره برداری و نگهداری پارکینگ پایانه بار2- بهره برداری و نگهداری مجموعه نمازخانه استان یزد 1403/04/13 1403/04/21
8178179 مزایده آگهی تجدید مزایده بهره برداری نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی استان یزد 1403/04/13 1403/04/17
8177568 مزایده برگزاری مزایده عمومی بهره برداری و نگهداری پارکینگ پایانه بار یزد استان یزد 1403/04/13 1403/04/17
8103870 مزایده ـجدید مزایده غرفه 18ت ( رستوران پایانه بار یزد) استان یزد 1403/03/26 1403/03/31
7966864 مزایده آگهی مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی استان یزد 1403/02/24 1403/02/27
7957303 مزایده آگهی مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی استان یزد 1403/02/22 1403/02/27
7951777 مزایده آگهی مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد - آگهی مزایده هفت دستگاه خودروی سواری اسقاطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد استان یزد 1403/02/20 1403/02/27
7950443 مزایده آگهی مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد - آگهی مزایده چهار دستگاه کامیون اسقاطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد استان یزد 1403/02/20 1403/02/27
7922379 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری غرفه استان یزد 1403/02/16 1403/02/17
7911075 مزایده واگذاری غرفه 18/ ت رستوران استان یزد 1403/02/12 1403/02/30
7909852 مزایده اجاره غرفه 18ت رستوران استان یزد 1403/02/11 رجوع به آگهی
7909825 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری غرفه استان یزد 1403/02/11 1403/02/17
7833455 مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی استان یزد 1403/01/26 رجوع به آگهی
7826069 مزایده مزایده یازده دستگاه خودروی اسقاطی استان یزد 1403/01/21 1403/01/30
7810260 مزایده اجاره غرفه ستوران پایانه بار استان یزد 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810209 مزایده اجاره مجتمع نماز خانه بین راهی استان یزد 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810142 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی استان یزد 1403/01/18 رجوع به آگهی
7755445 مزایده فراخوان مزایده عمومی بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی استان یزد 1402/12/16 1402/12/17
7730351 مزایده اجاره مجتمع نمازخانه ای بین راهی استان یزد 1402/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9