مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره کانکس جهت فعالیت کافی شاپ در پایانه بار 1401/02/08 1401/02/14
مزایده اجاره سوله جهت فعالیت کارواش 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کانکس جهت فعالیت کافی شاپ 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کانکس جهت فعالیت کافی شاپ 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سوله جهت فعالیت کارواش در پایانه بار 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه بیمه 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه بین راهی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری، نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه بین راهی 1401/01/17 1401/01/20
مزایده اجاره سوله جهت فعالیت کارواش 1401/01/16 1401/01/20
مزایده اجاره کانکس جهت فعالیت کافی شاپ در پایانه بار 1401/01/16 1401/01/20
مزایده اجاره غرفه بیمه در سالن تجاری 1401/01/16 1401/01/20
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/12/17 1400/12/26
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه بین راهی 1400/12/12 1400/12/14
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه بین راهی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/12/01 1400/12/04
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو قطعه زمین 1400/11/06 1400/11/09
مزایده اجاره یک باب غرفه به متراژ ۳۰ مترمربع جهت فعالیت غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار 1400/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10