مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری خدمات سیم کارت 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب غرفه با کاربری خدمات سیم کارت 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۱ باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۱ باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری خدمات سیم کارت 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری خدمات سیم کارت 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ وسایل نقلیه سنگین - واگذاری یک باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی واقع در پایانه مرزی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ وسایل نقلیه سنگین-واگذاری یک باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۱ باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/08/25 1400/08/25
مزایده واگذاری ۱ باب غرفه تجاری خدماتی با کاربری صرافی 1400/08/25 1400/08/25
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری خدماتی 1400/08/23 1400/09/09
مزایده بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و نگهداری از پارکینگ 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده یک باب غرفه با کاربری کافی شاپ 1400/05/07 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان 1400/05/06 1400/05/09
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان 1400/05/06 1400/05/09
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرف با کاربری کافی شاپ 1400/05/06 1400/05/19
صفحه 1 از 7