کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208142 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار استان خوزستان 1403/04/20 1403/04/24
8204709 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری بوفه چذابه(تجدید مزایده) استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/24
8204460 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/24
8203928 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/24
8167020 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/10
8156884 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صندلی ماساژور در پایانه مرزی استان خوزستان 1403/04/09 1403/04/10
8156820 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری فروش بلیط قطار در پایانه مرزی استان خوزستان 1403/04/09 1403/04/10
8150501 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صندلی ماساژور در پایانه مرزی شلمچه استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/10
8147764 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری فروش بلیط قطار در پایانه مرزی شلمچه استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/10
8147737 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/10
8147527 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری فروش بلیط قطار استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/10
8142331 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صندلی ماساژور استان خوزستان 1403/04/04 1403/04/10
8142106 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری فروش بلیط قطار استان خوزستان 1403/04/04 1403/04/10
8109454 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری تاکسی سرویس استان خوزستان 1403/03/27 1403/03/30
8106988 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری تاکسی سرویس واقع در طبقه همکف سالن خروجی مسافران پایانه مرزی چذابه استان خوزستان 1403/03/26 1403/03/30
8104470 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری تاکسی سرویس استان خوزستان 1403/03/26 1403/03/30
8084643 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی چذابه استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
8080727 مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی شلمچه استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
8080707 مزایده 1 باب غرفه با کاربری صرافی چذابه استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
8080535 مزایده اجاره 1 باب غرفه با بسته بندی و جاب جایی توشه همراه مسافر در پایانه شلمچه استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
صفحه 1 از 12