کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8161484 مزایده 3 عنوان مزایده شامل واگذاری اجاره سالانه تعداد 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی منصوبه در محورهای مواصلاتی - اجاره سالانه 3 باب غرفه استان کردستان 1403/04/10 1403/04/18
8155700 مزایده تجدید نوبت دوم مزایده عمومی واگذاری اجاره سالانه تعداد 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155699 مزایده تجدید نوبت دوم مزایده عمومی واگذاری اجاره سالانه 3 باب غرفه واقع پایانه بار سنندج استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155697 مزایده تجدید نوبت اول مزایده عمومی واگذاری اجاره سالانه تعداد 44 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8077831 مزایده فروش ضایعات مربوط به واحد ماشین آلات راهداری استان کردستان 1403/03/20 1403/03/27
8070838 مزایده عمومی فروش ضایعات مربوط به واحد ماشین آلات اداره کل راهداری کردستان - مزایده عمومی فروش ضایعات مربوط به واحد ماشین آلات اداره کل راهداری کردستان استان کردستان 1403/03/19 1403/03/27
7955204 مزایده فروش نه دستگاه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953215 مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و نیمه سنگین اسقاطی به صورت یکجا استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953210 مزایده فروش یک دستگاه وانت کمک دار پاژن مرتب مدل 1377 سفید استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953205 مزایده فروش یک دستگاه جبپ صحرا پارس خودرو مدل 1375 مشکی استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953204 مزایده فروش یک دستگاه وانت کمکدار تویوتا y4 مدل 1371 سفید - فروش یک دستگاه وانت کمکدار تویوتا y4 مدل 1371 سفید استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953201 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا B2000 پارس خودرو سبز استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953195 مزایده فروش یک دستگاه وانت کمکدار تویوتا y4 مدل 1371 سفید - فروش یک دستگاه وانت کمکدار تویوتا y4 مدل 1371 سفید استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953194 مزایده فروش یک دستگاه وانت کمکدار تویوتا y4 مدل 1371 سفید استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953192 مزایده فروش یک دستگاه وانت تانکردار تویوتا 3f مدل 1365 بژ روغنی استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7953187 مزایده فروش یک دستگاه سواری کمک دار نیسان پاترول مدل 1377 مشکی استان کردستان 1403/02/22 1403/02/31
7950958 مزایده فروش نه دستگاه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین، به صورت اسقاطی استان کردستان 1403/02/20 1403/02/31
7679606 مزایده 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی و واگذاری اجاره سالانه 44 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان کردستان 1402/11/29 1402/12/07
7678741 مزایده واگذاری اجاره سالانه تعداد 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان کردستان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7678729 مزایده واگذاری اجاره سالانه تعداد 44 دستگاه تابلو تبلیغاتی منصوبه در محورها استان کردستان 1402/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4