مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محل زیپ لاین، پل معلق و احیای سه عدد غار به صورت کافی شاپ در قالب یک مجموعه 1399/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل زیپ لاین, پل معلق و احیای سه عدد غار بصورت کافی شاپ 1399/03/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل زیپ لاین، پل معلق و احیای سه عدد غار به صورت کافی شاپ در قالب یک مجموعه 1399/03/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل پیست دوچرخه سواری و وسایل شارژی (شامل دوچرخه و اسکوتر شارژی) 1398/06/10 1398/06/24
مزایده اجاره محل پیست دوچرخه سواری و وسایل شارژی (شامل دوچرخه و اسکوتر شارژی) 1398/06/09 1398/06/24
مزایده اجاره محل پیست دوچرخه سواری و وسایل شارژی (شامل دوچرخه و اسکوتر شارژی 1398/06/04 1398/06/24
مزایده واگذاری اجاره محل غرفه کشتی وایکنگ ها واقع در بوستان 1398/04/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل غرفه کشتی وایکنگ ها واقع در بوستان 1398/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل غرفه کشتی وایکنگ ها واقع در بوستان 1398/04/05 1398/04/16
مزایده اجاره محل یک واحد تجاری 1398/02/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل یک واحد تجاری 1398/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل یک واحد تجاری و محل غرفه کپی 1397/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل یک واحد تجاری و محل غرفه کپی 1397/10/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل یک واحد تجاری و محل غرفه کپی 1397/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل یک واحد تجاری و محل غرفه کپی 1397/09/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری احداث و تجهیز کافی شاپ 1397/05/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری احداث و تجهیز کافی شاپ 1397/05/25 رجوع به آگهی
مزایده احداث و تجهیز کافی شاپ 1397/05/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی(قلعه بادی) بوستان 1397/04/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی(قلعه بادی) بوستان 1397/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6