کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173433 مزایده فروش انواع ضایعات شامل انواع قطعات پایه وصفحه تابلوهای ضایعاتی،پایه وصفحه گاردریل ضایعاتی - فروش انواع ضایعات شامل انواع قطعات پایه وصفحه تابلوهای ضایعاتی،پایه وصفحه گاردریل ضایعاتی استان بوشهر 1403/04/12 1403/04/16
8173251 مزایده فروش انواع ضایعات شامل انواع قطعات پایه و صفحه تابلوهای ضایعاتی پایه و صفحه گاردریل ضایعاتی و سایر قطعات پروفیل های فلزی ضایعاتی همگی از جنس فولاد ساده کربنی استان بوشهر 1403/04/12 1403/04/16
8170527 مزایده فروش انواع ضایعات شامل انواع قطعات پایه و صفحه تابلوهای ضایعاتی پایه و صفحه گاردریل ضایعاتی استان بوشهر 1403/04/11 1403/04/16
8041794 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه (مسجد) و غرفه تجاری و سرویسهای بهداشتی بین راهی استان بوشهر 1403/03/09 1403/03/13
8034072 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه ها (مسجد) و غرفه تجاری و سرویسهای بهداشتی بین راهی استان بوشهر 1403/03/08 1403/03/13
8031006 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه ها (مسجد) و غرفه تجاری و سرویس های بهداشتی استان بوشهر 1403/03/07 1403/03/13
8024322 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه ها (مسجد) و غرفه تجاری و سرویس های بهداشتی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/13
7982748 مزایده فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان بوشهر - فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/29 1403/03/02
7976804 مزایده فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری حدود 50 تن استان بوشهر 1403/02/26 1403/03/02
7976762 مزایده فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری حدود 50 تن استان بوشهر 1403/02/26 1403/03/02
7889162 مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه نمازخانه، سرویس های بهداشتی و غرفه تجاری استان بوشهر 1403/02/06 1403/02/20
7860773 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه ها مسجد و غرفه تجاری و سرویسهای بهداشتی استان بوشهر 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860725 مزایده فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری استان بوشهر 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860723 مزایده یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری سواری پراید مدل1385 استان بوشهر 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860722 مزایده فروش یک دستگاه خودروی اسقاطی میتسوبیشی وانت پلاک اتومبیل ایران 48-846 الف 13مدل1993 استان بوشهر 1403/01/30 رجوع به آگهی
7859812 مزایده یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری سواری پراید و یک دستگاه خودروی اسقاطی میتسوبیشی وانت استان بوشهر 1403/01/29 1403/01/29
7859204 مزایده فروش انواع لاستیک های فرسوده وسایل نقلیه موتوری حدود 50 تن استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/08
7859103 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه (مسجد) استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/18
7853491 مزایده مزایده یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری سواری پراید و یک دستگاه خودروی اسقاطی میتسوبیشی وانت استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/29
7853431 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه نمازخانه استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/18
صفحه 1 از 5